Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.28
ze dne 19.05.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1055/XY pro prodej BJ bytového domu Nevanova čp. 1053 až  1055 -prodej IV.etapa

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1055/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Nevanova čp. 1055 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, manželům XY


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1055/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Nevanova čp. 1055 v m.č. Praha 17, oprávněným nájemcům, manželům XY , kteří nebyli uvedeni v příloze č.1 Usnesení ZMČ č.11.7 ze dne 26.3.2008 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Nevanova 1053 - 1055 v m.č.Praha 17 - IV.etapa.


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF