Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 68.8
ze dne 22.07.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1015/XY pro prodej BJ bytového domu Laudova čp. 1015 – 1017 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej b. j. č. 1015/XY ul. Laudova čp. 1015 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům paní XY a panu XY.


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit prodej b. j. č. 1015/XY v ul. Laudova čp. 1015 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům paní XY a panu XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 19.7 ze dne 13. 5. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Laudova čp. 1015 - 1017 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF