Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.13
ze dne 04.05.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1240/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1239 – 1242

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej b. j. č. 1240/XY v ul. Galandova čp. 1240 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit prodej b. j. č. 1240/XY v ul. Galandova čp. 1240 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.6 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1239 - 1242 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF