Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 70.24
ze dne 19.08.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1238/XY o vel. 3+1/L pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1235 - 1238 v k. ú. Řepy, prodej V. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej bytové jednotky č. 1238/XY v ul. Galandova čp. 1238 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit prodej b. j. č. 1238/XY  v ul. Galandova čp. 1238 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17  č. 15.16 ze dne 29. 10. 2008, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1235 až 1238 v k. ú. Řepy – prodej V. etapa


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF