Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.36
ze dne 15.06.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1232/XY  pro prodej  BJ bytového domu Galandova čp. 1232 – 1234 v k. ú. Řepy, prodej V. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej b. j. č. 1232/XY ul. Galandova čp. 1232 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům paní XY a panu XY


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit prodej b. j. č. 1232/XY v ul. Galandova čp. 1232 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům paní XY a panu XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 17.5 ze dne 21. 1. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova čp. 1232 - 1234 v k. ú. Řepy – prodej V. etapa


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF