Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.36
ze dne 12.01.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1165/XYpro prodej BJ bytového domu Vondroušova  čp. 1161 až 1166

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č. 1165/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1161 v m.č.Praha 17, oprávněnému nájemci paní XY


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č.1165/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1161 v m.č.Praha 17 oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 Usnesení ZMČ Prahy 17 č. 13.7 ze dne 25.6.2008, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1161 až 1166 v m.č. Praha 17 – prodej IV.etapa.


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF