Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 59.13
ze dne 08.04.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1162/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1161 až 1166

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č. 1162/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1162 v m. č. Praha 17 slečně XY


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č.1162/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1162 v m. č. Praha 17 slečně XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 Usnesení ZMČ Prahy 17 č. 13.7 ze dne 25. 6. 2008, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1161 až 1166 v m. č. Praha 17 – prodej IV. etapa. Podmínkou zařazení je uzavření nájemní smlouvy ve smyslu usnesení ZMČ č. 16.28 ze dne 17. 12. 2008.


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF