Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 70.21
ze dne 19.08.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. 1015/XY o velikosti 3+1 pro prodej BJ bytového domu Laudova č. p. 1015 – 1017 v k. ú.  Řepy, prodej VI. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost na prodej b. j. 1015/XY, ul. Laudova čp. 1015 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům, manželům XY, po zaplacení dluhu ve výši XY Kč po rozeslání nabídek
 

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit prodej b. j. 1015/XY, ul. Laudova čp. 1015 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům, manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 19.7 ze dne 13. 5. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Laudova čp. 1015 – 1017 v k. ú. Řepy - prodej VI. etapa. Z důvodu řádného placení nájemného v minulých letech, lze povolit výjimku ze Zásad prodeje


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF