Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.14
ze dne 11.07.2007

Usnesení k dopisu pracovníků AT linky a D-klubu radním

Rada MČ

I. byla seznámena s dopisem pracovníků D-klubu a Anonymní AT linky


II. bere na vědomí dopis   


III. konstatuje, že neshledala důvod situaci přehodnotit 

Tisk Export článku do PDF