Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.16
ze dne 21.01.2008

Usnesení k dokumentaci vlivů  záměru na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění " Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně"

Rada MČ

I. bere na vědomí: Dokumentaci vlivů  záměru na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění " Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně" a návrh ochranného hlukového pásma letiště Praha Ruzyně.

II. souhlasí se záměrem na realizaci " Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně" a s   návrhem upraveného ochranného hlukového pásma navrženým M.č. Praha 17  a požaduje zajištění finančního krytí zvukoizolačních úprav na stávajících obytných domech a ostatních chráněných objektech v prostoru  upraveného ochranného hlukového pásma letiště Praha Ruzyně

III. ukládá Bc. Černovskému předložit k projednání zastupitelstvu 30.1.2008

Tisk Export článku do PDF