Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.10
ze dne 09.04.2008

Usnesení k dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení - Prodloužení STL plynovodu, domovní přípojka k č.p.126, Praha 6

Rada MČ

I. projednala dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení , prodloužení STL plynovodu, domovní přípojka k č.p. 126, Praha 6

II. souhlasí  s projektovou dokumentací a s uložení plynovodu na pozemek č. parc. 1378/10 k.ú. Řepy, který je ve svěření M.č. Praha 17 

III. ukládá  OÚRI   Ing. Filipové vyrozumět žadatele, OSOM vydat  souhlas s uložením plynovodu  na  pozemek č. parc. 1378/10  ve svěření M.č. Praha 17, uzavřít právní vztah, starostce se ukládá jeho podpis

Tisk Export článku do PDF