Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.33
ze dne 15.10.2007

Usnesení k dohodě o spolupráci při úhradě kupní ceny zcela/částečně prostřednictvím úvěru v rámci prodeje bytových jednotek

Rada MČ

I. projednala Dohodu o spolupráci, kterou předložila Raiffeisen stavební spořitelna a.s.


II. zplnomocňuje starostku městské části Praha 17 - pí Jitku Synkovou k podepsání Dohody o spolupráci mezi Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. a městkou částí Praha 17, kde předmětem dohody je spolupráce při zajištění správních a organizačních úkonů spojených s úhradou kupní ceny při prodeji bytových jednotek ve správě městské části Praha 17.


III. ukládá ekonomickému odboru zveřejnit na webových stránkách městské části Praha 17 informaci o podepsání Dohody o spolupráci mezi Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. a městskou částí Praha 17 vč. uvedení kontaktních pracovníků této stavební spořitelny

Tisk Export článku do PDF