Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.1
ze dne 27.06.2007

Usnesení k dodatku smlouvy o dílo se společností KAS ,spol. s r.o. ve věci rozmístění sěrných košů na psí exkrementy

Rada MČ

I. souhlasí s předkládaným návrhem


II. pověřuje pí. starostku podpisem dodatku , organizačně zajistí OŽPD.
Tisk Export článku do PDF