Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.15
ze dne 20.02.2008

Usnesení k dodatku ke Smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv S-4166/01/SDX ( SMO800000035)

Rada MČ

I. projednala návrh dodatku ke Smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv S-4166/01/SDX , ohledně aktualizace systému právních informací ASPI a jeho doplňkové aplikace "Vyhlášky hl.m. Prahy".


II. schvaluje  uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv S-4166/01/SDX, ohledně aktualizace systému právních informací ASPI a jeho doplňkové aplikace "Vyhlášky hl.m. Prahy".


III. ukládá starostce Jitce Synkové podepsat dodatek Smlouvy o dílo.

Tisk Export článku do PDF