Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.6
ze dne 12.11.2007

Usnesení k dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. SMO100000027

Rada MČ

I.souhlasí s podpisem dodatku č. 2 se spol. HiPro s.r.o. a IDS Scheer ČR s.r.o. v předloženém znění.


II. ukládá starostce dodatek č. 2 uzavřít.

Tisk Export článku do PDF