Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.11
ze dne 20.10.2008

Usnesení k dodatečnému zařazení do prodeje BJ 1216/XY pana XY bytového domu Vondroušova č.p. 1212 až 1218 – prodej IV.etapa

Rada MČ

I. projednala  žádost zařazení do prodeje pana XY  b.j. 1216/XY ul. Vondroušova 1216    po zaplacení dluhu 8 508 Kč ( 1 nájem +poplatky z prodlení ) po rozeslání nabídek.


II. souhlasí  a doporučuje ZMČ schválit zařazení do prodeje pana XY b.j. 1216/XY ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů   v platném znění, z důvodu řádného placení nájemného v minulých letech a nikdy nepatřili mezi dlužníky.


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF