Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.1
ze dne 09.04.2008

Usnesení k devastaci dětských hřišť, sportovních hřišť a zelených ploch na území MČ Praha 17

Rada MČ

I. bere na vědomí vyjádření pana Jaroslava Stoliny

II.  ukládá starostce a jejím zástupcům vyřešit problematiku zabezpečení hřišť a zelených ploch na území MČ Praha 17 - např. formou bezpečnostních kamer

Tisk Export článku do PDF