Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.4
ze dne 21.01.2008

Usnesení k čerpání příspěvku  na kompenzační pomůcky a čerpání příspěvku na zakoupení motorového vozidla  a zvláštní úpravu motorového vozidla.

Rada MČ

I. bere na vědomí  předložený materiál o čerpání příspěvku  na kompenzační pomůcky a čerpání příspěvku na zakoupení motorového vozidla  a zvláštní úpravu motorového vozidla pro zdravotně postižené občany.
Tisk Export článku do PDF