Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.30
ze dne 23.04.2008

Usnesení k<BR>1 ) Formuláři žádosti na zařazení do pořadovníku o zapůjčení zařízení AREÍON<BR>2) Základním kritériím zařazení do pořadovníku žadatelů o zařízení AREÍON

Rada MČ

I. schvaluje návrh předloženého formuláře žádosti o propůjčení zařízení tísňové péče AREÍON


II. ukládá sociálnímu odboru zajistit realizaci pořadovníku žadatelů o výše uvedené zařízení

Tisk Export článku do PDF