Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 58.24
ze dne 25.03.2009

Usnesení k architektonicko urbanistické objemové studii Polyfunkčního domu na pozemcích č.2136,1293/05 a 1293/06 k.ú. Řepy podél ulice Slánská,  Praze 17 – Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost o vyjádření k Architektonicko urbanistické objemové studii Polyfunkčního domu na pozemcích parc.č.2136,1293/05 a 1293/06 k.ú. Řepy podél ulice Slánská,  Praze 17 – Řepy.


II. bere na vědomí architektonicko urbanistickou objemovou studii Polyfunkčního domu na pozemcích parc.č.2136,1293/05 a 1293/06 k.ú. Řepy podél ulice Slánská, Praze 17 – Řepy.

Připomínky :

1. stávající parkovací stání (115) na pozemku parc. č 2136 k.ú. Řepy musí být nahrazena v plné výši. Výpočet dopravy dát do souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb.

2. prokázat soulad s UPN (kód využití území)

3. zajistit min. 30 parkovacích míst v nejbližším okolí Polyfunkčního domu nad rámec navrhovaného řešení 


Po zapracování připomínek bude studie znovu předložena radě M.č. Praha 17 k projednání


III. ukládá OÚRI uvědomit žadatele

Tisk Export článku do PDF