Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.59
ze dne 15.06.2009

Usnesení k aktualizaci energetických auditů, energetické štítky MŠ Laudova 1030, 1031, MŠ Bendova 1122, 1123, MŠ Brunnerova 1011

Rada MČ

I. PROJEDNALA

vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na služby -  aktualizaci energetických auditů a vyhotovení energetických štítků budov na stavby MŠ Laudova 1030, 1031, MŠ Bendova 1122, 1123, MŠ Brunnerova 1011, jako podklad k žádosti o získání dotace na zateplení objektů z fondů EU


II. SOUHLASÍ

s vypsáním výzvy


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF