Městská část Praha 17

4. jednání Rady městské části

ze dne 19.12.2018

Usnesení

Us RMČ 000479/2018

Žádost o prodloužení souhlasu s dočasným podnájmem bytu č. 40 v domě č.p. 1052 ul. Nevanova, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXX XXXX XXXXXXXX, nájemce bytu č. 40, o vel. 1+k.k. v domě č.p. 1052 v ul. Nevanova, Praha 6 - Řepy, o prodloužení udělení souhlasu s podnájmem bytu z důvodu výkonu práce mimo Prahu,

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

2. nesouhlasí

s podnájmem bytu č. 40, v domě č.p. 1052 Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy, jehož nájemce je XXXX XXX XXXXXXXXX

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

3. ukládá

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF