Městská část Praha 17

4. jednání Rady městské části

ze dne 19.12.2018

Usnesení

Us RMČ 000475/2018

Dohoda o vnější supervizi pro OSPOD

Rada městské části

1. projednala

návrh Dohody o vnější supervizi pro pracovníky OSPOD na MČ Praha 17 na rok 2019.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

2. souhlasí

s uzavřením Dohody o vnější supervizi pro pracovníky OSPOD na MČ Praha 17 na rok 2019.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 Mgr. Jitku Synkovou k podpisu Dohody o vnější supervizi pro pracovníky OSPOD na MČ Praha 17 na rok 2019.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucí OSV postupovat ve smyslu usnesení RMČ Praha 17.

Schválen (Pro: 6.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Zodpovídá:  Bc. Jana Císařová, Vedoucí odboru sociálních věcí

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF