Městská část Praha 17

4. jednání Rady městské části

ze dne 19.12.2018

Usnesení

Us RMČ 000467/2018

Pojištění dětských skupin dle zák. č. 247/2014 Sb.

Rada městské části

1. se seznámila

s pojištěním v souvislosti s výkonem činnosti - poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb.,

Schválen (Pro: 7.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

2. schvaluje

uzavření dodatku č. 8 k pojistné smlouvě č. 80549223110 uzavřené s ČSOB pojišťovnou, člen holdingu ČSOB,

Schválen (Pro: 7.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

3. zmocňuje

starostku Mgr. Jitku Synkovou k podpisu dodatku č. 8 ve znění návrhu.

Schválen (Pro: 7.0, Proti: 0.0, Zdržel se: 0.0)

Zodpovídá:  Radim Drmola, Vedoucí oddělení podpory projektů

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF