Městská část Praha 17

2. jednání Rady městské části

ze dne 21.11.2018

Usnesení

Us RMČ 000443/2018

Výběrové řízení na pronájem atelieru č. 302 o vel. 35,55 m2, v přízemí domu čp. 1017, Laudova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s ukončením výběrového řízení na pronájem atelieru č. 302 o vel. 35,55 m2, v přízemí domu čp. 1017, Laudova ulice, Praha 6 - Řepy. Výběrové řízení bylo zveřejněno od 18. 10. 2018 do 16. 11. 2018 do 13.00 hodin. Došla 1 nabídka,

2. schvaluje

pořadí zájemců: 1,

3. ukládá

 vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF