Městská část Praha 17

26. jednání Rady městské části

ze dne 07.10.2019

Usnesení

Us RMČ 000354/2019

Schválení návrhu organizačního a finančního plánu společností Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

Rada městské části

1. se seznámila

ve smyslu § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, jako jediný společník společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o., s návrhem
organizačního a finančního plánu společností Zdravá Sedmnáctka s.r.o.,

2. schvaluje

v rámci výkonu působnosti jediného společníka společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o., IČ
08082316 návrh organizačního a finančního plánu společností Zdravá Sedmnáctka s.r.o.,

3. ukládá

ve smyslu § 190 odst. 3 zákona 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve
znění pozdějších předpisů jednateli společnosti

Zodpovídá:  Jaroslav Bíro, jednatel

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF