Městská část Praha 17

25. jednání Rady městské části

ze dne 27.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000353/2019

Program zasedání ZMČ 9 dne 8.10. 2019

Rada městské části

1. se seznámila

s návrhem programu 9. zasedání ZMČ Praha 17 dne 8.10. 2019,

2. schvaluje

navržený program 9. zasedání ZMČ Praha 17 dne 8.10. 2019,

3. ukládá

KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF