Městská část Praha 17

25. jednání Rady městské části

ze dne 27.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000349/2019

Stanovisko RMČ Praha 17 k provozovně VAFO Chrášťany

Rada městské části

1. žádá

společnost VAFO Chrášťany o okamžité ukončení výroby z důvodu dlouhodobě obtěžujícího zápachu zatěžujícího občany MČ Praha 17,

2. žádá

primátora hl. m. Prahy  MUDr. Zdeňka Hřiba vyvolat jednání na úrovni hl. m. Prahy a Středočeského kraje ve věci obtěžujícího zápachu způsobeného provozem spol. VAFO,

3. ukládá

starostce Mgr. Jitce Synkové zaslat primátorovi hl. m. Prahy Z. Hřibovi stanovisko Rady městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF