Městská část Praha 17

24. jednání Rady městské části

ze dne 23.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000348/2019

Žádost ředitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci

Rada městské části

1. se seznámila

s žádostí ředitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny o předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu formou návratné půjčky,

2. doporučuje

ZMČ Praha 17 schválení návratné finanční výpomoci 500 000 Kč na neinvestiční výdaje ZŠ genpor. Fr. Peřiny k předfinancování projektu reg. číslo CZ 07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001061 v rámci operačního programu Praha - pól růstu

3. ukládá

starostce MČ Praha 17 Mgr. Jitce Synkové předložit materiál k jednání ZMČ Praha 17.

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  připravit podklady pro jednání ZMČ Praha 17

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF