Městská část Praha 17

24. jednání Rady městské části

ze dne 23.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000344/2019

Umístění optické sítě T - Mobile Czech Republic, a.s. v bytových domech ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost společnosti T- mobile Czech Republik, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, o souhlas s umístěním optické sítě v objektech Žufanova 1093 - 1095, Žufanova 1098 - 1099, Žufanova 1112 - 1114, Bazovského 1118 - 1120 a Vondroušova 1193 - 1194, Praha - Řepy,

2. souhlasí

s umístěním optické sítě T-mobile Czech Republik, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, v objektech Žufanova 1093 - 1095, Žufanova 1098 - 1099, Žufanova 1112 - 1114, Bazovského 1118 - 1120 a Vondroušova 1193 - 1194, Praha - Řepy,

3. ukládá

vedoucímu OSOM informovat žadatele o stanovisku Rady.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF