Městská část Praha 17

24. jednání Rady městské části

ze dne 23.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000342/2019

Plán inventur a složení inventarizačních komisí pro rok 2019

Rada městské části

1. projednala

návrh složení ústřední inventarizační komise a návrh dílčích inventarizačních komisí pro inventury roku 2019 a návrh plánu inventur pro rok 2019,

2. souhlasí

s návrhem složení ústřední inventarizační komise a s návrhem složení dílčích inventarizačních komisí pro inventury roku 2019 a s návrhem plánu inventur pro rok 2019,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF