Městská část Praha 17

24. jednání Rady městské části

ze dne 23.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000334/2019

„Úprava podlahy v garážích Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“

Rada městské části

1. projednala

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Úprava podlahy v garážích Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy" dle § 27 b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,

2. rozhodla

o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Úprava podlahy v garážích Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy" dle § 27 b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 k podpisu výzvy k podání nabídek,

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF