Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000328/2019

Rozptylová loučka hřbitova Řepy - Dodatek č. 1 Řádu veřejného pohřebiště

Rada městské části

1. projednala

znění dodatku č. 1 Řádu veřejného pohřebiště v Praze Řepích, ve věci provozu rozptylové loučky, včetně výše poplatku za rozptyl,

2. schvaluje

znění dodatku č. 1 Řádu veřejného pohřebiště v Praze Řepích, ve věci provozu rozptylové loučky, a poplatek za rozptyl ve výši 1.000 Kč,

3. ukládá

vedoucímu OSOM, Ing. Petrovi Ubrymu, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF