Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000324/2019

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 302 o vel. 14 m2 v suterénu domu čp. 1137, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s ukončením výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 302 o vel. 14 m2 v suterénu domu čp. 1137 v ulici Jiránkova, Praha 6 - Řepy za minimální nájemné 887,57Kč/1m2/rok (bez služeb). Výběrové řízení bylo zveřejněno od 30.7. 2019 do 29. 8. 2019 do 15. hod. Došla 1 nabídka. Obálka byla otevřena na zasedání Majetkové a bytové komise dne  2019 a byl sepsán protokol,

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k prostoru č. 302 v suterénu domu čp. 1137 Jiránkova ulice, Praha 6 – Řepy se zájemcem č. 1 za nabízené nájemné ve výši 1.032 ,- Kč/m2/rok bez služeb, za účelem uskladnění osobních věcí,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF