Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000321/2019

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 66 o vel. 2+k.k. s přísl., v 10. patře, tj. 11. podlaží domu čp. 1135, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s ukončením I. kola výběrového řízení na pronájem obecního bytu č. 66 o vel. 2+k.k. s přísl., v 10. patře, tj.  11. podlaží domu čp. 1135, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy za minimální nájemné 130,-Kč/m2/měsíc bez služeb. Výběrové řízení bylo zveřejněno od 2. 8. 2019 do 2. 9. 2019 do 17.30 hodin. Došly 4  nabídky,

2. schvaluje

- pořadí zájemců:3,4,1

- uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 66 o vel. 2+k.k. s přísl., v 10. patře, tj. 11. podlaží domu čp. 1135, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy se zájemcem č. 3 za nabízené nájemné ve výši 308,- Kč/m2/měsíc bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF