Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000320/2019

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 32 o vel. 2+k.k. s přísl., v 5. patře, tj. 6. podlaží domu čp. 1120, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s ukončením I. kola výběrového řízení na pronájem obecního bytu č. 32 o vel. 2+k.k. s přísl., v 5. patře, tj.  6. podlaží domu čp. 1120, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy za minimální nájemné 130,-Kč/m2/měsíc bez služeb. Výběrové řízení bylo zveřejněno od 30. 7. 2019 do 29. 8. 2019 do 15. hodin. Došlo  5  nabídek,

2. schvaluje

- pořadí zájemců:3,1,5

- uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 o vel. 2+k.k. s přísl., v 5. patře, tj. 6. podlaží domu čp. 1120, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy se zájemcem č. 3 za nabízené nájemné ve výši 383,- Kč/m2/měsíc bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF