Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000319/2019

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 313 - provozovna pedikúry v přízemí domu čp. 1140, Makovského, Praha 6 - Řepy o dalšího nájemce

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXXX XXXXXXXXXX, Žufanova 1098, Praha 6 - Řepy, nájemce nebytového prostoru č. 313 - provozovna pedikúry a manikúry v přízemí domu čp. 1140, Makovského, Praha 6 - Řepy o změnu v nájemní smlouvě k výše uvedenému prostoru, a to rozšíření nájemní smlouvy na XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X X XXXX, která zde bude provozovat pedikúru a manikúru pod vlastním IČ: XXXXXXX. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 15. 8. 2019 na 15 dnů bez připomínek,

2. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k platné smlouvě č. 7986/2016 ze dne 25. 5. 2016 o nájmu nebytových prostor č. 313 - pedikúra a manikúra v přízemí domu čp. 1140, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy, o vzniku společného nájmu výše uvedeného prostoru mezi XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX a Městskou částí Praha 17. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 5. 2016 beze změn,

3. ukládá

vedoucímu OSOM vydat správní firmě Optimis pokyn k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF