Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000314/2019

Žádost o souhlas se zřízením vyznačeného parkovacího stání pro osobu ZTP na pozemku parc. č. 1401 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX o souhlas se zřízením vyznačeného parkovacího stání pro osobu ZTP na pozemku parc. č. 1401 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17, lokalita ul. Doubravínova,

2. zamítá

žádost XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX o souhlas se zřízením vyznačeného parkovacího stání pro osobu ZTP na pozemku parc. č. 1401 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17, lokalita ul. Doubravínova,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF