Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000314/2013

Žádost Místní organizace TOP09 Praha 17 o výměnu zástupce politické strany TOP09 v Komisi pro životní prostředí

Rada městské části

1. projednala
žádost Místní organizace TOP09 Praha 17 o výměnu zástupce politické strany TOP09 v Komisi pro životní prostředí
2. odvolává

paní Ivanu Kőrberovou z Komise pro životní prostředí

3. jmenuje
Bc. Jana Růžičku členem Komise pro životní prostředí
4. ukládá
KS postupovat ve smyslu usnesení
  1. , Kancelář starosty
    evidence členů komisí
  2. , Oddělení personální a platové
    evidence a odměny členů komisí
  3. , Odbor životního prostředí a dopravy
    tajemník komise

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF