Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000307/2019

Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy"

Rada městské části

1. projednala

přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby - zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy" zadané dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,

2. rozhodla

o přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby - zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy" zadané dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,

účastníka:
Ing. Tomáš Řičař, Vondroušova 1207/52, 163 00 Praha - Řepy, IČO: 674 71 544

Nabídková cena zpracování PD bez DPH   329 000 Kč  
Nabídková cena za zpracování PD s DPH  398 090 Kč

Nabídková cena za AD bez DPH   500 Kč/hod.       
Nabídková cena za AD s DPH      605 Kč/hod.
 

3. zmocňuje

starostku MČ k podpisu oznámení o výběru dodavatele a k podpisu smlouvy o dílo, schválené kompetentními osobami

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF