Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000302/2013

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ústupového bydlení

Rada městské části

1. projednala
žádost XXXX XXXXXXXXXX bytem Španielova 1263, Praha 6 - Řepy  o prodloužení nájemní smlouvy ústupového bydlení k bytu č.8, resp. bytové jednotce č.1263.8  o vel. 1+k.k. s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1263 v ulici Španielova, Praha 6 - Řepy. 
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy ústupového bydlení k bytu č.8, resp. bytové jednotce č.1263.8 o vel. 1+k.k. s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1263, Španielova ulice s XXXXX XXXXXXXXXXX uživatelkou předmětné bytové jednotky.  Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu se záměrem fondu ústupového bydlení, který byl schválen zastupitelstvem MČ Praha 17, na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši 35,-Kč/m2/měsíc, se smluvním dalším prodlužováním nájmu po 1 roce, pokud i nadále bude splňovat sociálně potřebné podmínky umožňující bydlení v bytě z FÚB. 
3. ukládá
postupovat ve smyslu usnesení.
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF