Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000294/2013

Zřízení přístupové rampy a chodníku - MŠ Socháňova 1175 a 1176

Rada městské části

1. projednala

přijetí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013/148 na stavbu "Zřízení přístupové rampy a chodníku - MŠ Socháňova 1175 a 1176" spočívající ve vícepracích a prodloužení termínu dokončení díla

2. souhlasí

s přijetím dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2013/148 na stavbu "Zřízení přístupové rampy a chodníku - MŠ Socháňova 1175 - 1176"
Zhotovitel: Pentas s.r.o., Žalanského 36, Praha 6, IČ: 480 38 946

Vícepráce celkem bez bez DPH  26 020,00 Kč, s DPH 31 484,20 Kč
Cena díla celkem, vč. dodatku č. 1 je bez DPH 409 501 Kč, s DPH 495 496,20 Kč

Nový termín dokončení stavby: 27.8.2013
Dokončení osazení pororoštů na rampě: 13.9.2013 

Financování z rozpočtu MČ Praha 17

3. ukládá

OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2013/148 schválené kompetentními osobami

  1. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  2. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky
  3. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického
    seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF