Městská část Praha 17

21. jednání Rady městské části

ze dne 14.08.2019

Usnesení

Us RMČ 000293/2019

Smlouva o smlouvě budoucí nájemní mezi Městskou částí a společností Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

Rada městské části

1. projednala

Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní mezi městskou částí Praha 17 jakožto zakladatelem a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o. jakožto budoucím provozovatelem Sportovního centra Řepy,

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní mezi městskou částí Praha 17 jakožto zakladatelem a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o. jakožto budoucím provozovatelem Sportovního centra Řepy,

3. ukládá

Ing. arch. Michalu Štěpařovi, místostarostovi městské části Praha 17, předložit ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní mezi městskou částí Praha 17 jakožto zakladatelem a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o. jakožto budoucím provozovatelem Sportovního centra Řepy, na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17. 

Zodpovídá:  Ing. ThDr. PhDr. PhDr. JUDr. JUDr Leo Salvet, Ph.D., DBA, Vedoucí právního odboru

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF