Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000290/2013

Žádost pana Radka Hrušky o výpůjčku skateparku v ulici Na Chobotě, Praha 17

Rada městské části

1. projednala
žádost o výpůjčku skateparku pro pořádání akce "Speed contest", která se uskuteční ve středu 28. 8. 2013 od 10.00 hodin.
2. souhlasí
s výpůjčkou areálu skateparku dne 28. 8. 2013 pro uskutečnění akce "Speed contest" v době od 10.00 do 20.00 hodin.
3. ukládá
vedoucímu OSOM  a vedoucí KS postupovat ve smyslu usnesení
  1. , Kancelář starosty
  2. , Odbor správy obecního majetku
  3. , Odbor životního prostředí a dopravy
    na vědomí
4. zmocňuje
starostku k podpisu smlouvy o krátkodobé výpůjčce

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF