Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000289/2013

Výroba a instalace třetího reklamního poutače Maxi Cube Triangl

Rada městské části

1. projednala
zhotovení a instalaci třetího reklamního stojanu Maxi Cube Triangl, který bude umístěn na travnatém pásu při ulici Skuteckého.
2. schvaluje
zhotovení a instalaci třetího reklamního stojanu Maxi Cube Triangl společností Visual Agency Prague s.r.o. za celkovou cenu 65 267,40 Kč včetně DPH.
3. ukládá
kanceláři starostky zajistit vše potřebné ve smyslu usnesení.
  1. , Kancelář starosty
  2. , Odbor školství a kultury
    na vědomí

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF