Městská část Praha 17

80. jednání Rady městské části

ze dne 07.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000287/2013

Nabídkové řízení na pronájem startovacího bytu 1077.9 o vel. 2+k.k. v 5. podlaží čp. 1077 v Nevanově ulici, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila
s ukončením nabídkového řízení na pronájem startovacího bytu č. 1077.9 vel. 2+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1077 v Nevanově ulici, Praha 6 - Řepy. 
2. schvaluje

pronájem startovacího bytu č. 1077.9 o vel. 2+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1077 Nevanova ulice manželům XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XX XXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXX XX

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let bez možnosti prodloužení, za nájemné ve výši 35,22 Kč/m2/měs. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu §686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

3. ukládá
postupovat ve smyslu usnesení.
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF