Městská část Praha 17

80. jednání Rady městské části

ze dne 07.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000285/2013

"ZŠ Laudova 1024, Praha 6 - Řepy" - restaurování sochy Lachtana od Jana Laudy a její nové umístění

Rada městské části

1. projednala
  1. Umístění sochy od Jana Laudy - Lachtan před ZŠ Laudova na travnatou plochu.
  2. Zadání zakázky malého rozsahu - restaurování vč. osazení sochy od Jana Laudy (Lachtan) ve výši 40 tis. Kč
2. souhlasí
  1. S umístěním sochy od Jana Laudy - Lachtan před ZŠ Laudova na travnatou plochu.
  2. Se zadáním zakázky malého rozsahu - restaurování vč. osazení sochy od Jana Laudy (Lachtan) ve výši 40 tis. Kč
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky
  2. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
  3. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického
  4. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF