Městská část Praha 17

80. jednání Rady městské části

ze dne 07.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000282/2013

Výzva na veřejnou zakázku "Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou" a jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

Rada městské části

1. projednala

zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou", vypsání nové výzvy dle § 12 odst. 2 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku "Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou" a znovujmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro tuto veřejnou zakázku

2. ruší

zadávací řízení na veřejnou zakázku "Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou"

3. schvaluje

vypsání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku "Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou"

4. ruší

komisi pro otevírání obále a hodnocení nabídek pro zrušenou veřejnou zakázku "Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou"

5. schvaluje
znovujmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Administrace rozvojových projektů v souvislosti s dotační a grantovou problematikou"
6. ukládá

postupovat ve smyslu usnesení

  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku
7. ukládá
zajistit uveřejnění povinných informací dle zákona č. 137/2006 Sb.
  1. Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
8. zplnomocňuje

starostku městské části Praha 17 k podpisu rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, výzvy a jmenování komise

  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF