Městská část Praha 17

80. jednání Rady městské části

ze dne 07.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000281/2013

Volný byt č. 20 o vel. 2+k.k.s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila
s uvolněním bytu č. 20  o vel. 2+k.k. s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy.  Byt je po rekonstrukci. 
2. schvaluje
vypsání I. kola výběrového řízení na pronájem bytu č. 20 o vel. 2+k.k. s přísl., ve 4. podlaží domu čp. 1093  Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy  za smluvní nájemné v minimální výši 112, - Kč/m2/měsíc bez služeb. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 o. z. v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.  
3. ukládá
postupovat ve smyslu usnesení.
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF