Městská část Praha 17

20. jednání Rady městské části

ze dne 24.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000279/2019

Výběr uchazeče na pozici generálního ředitele Sportovního centra Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s profily jednotlivých uchazečů o pozici generálního manažera SC Řepy,

2. konstatuje

že na základě předložených podkladů a ústního jednání je nejvhodnějším kandidátem Ing. Roman Štěrba

3. ukládá

jednateli společnosti Zdravá sedmnáctka s.r.o. předložit návrh pracovní smlouvy s vybraným uchazečem valné hromadě společnosti.

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF